منتظر باشید...

» » آموزش شرط بندی والیبال

آموزش شرط بندی والیبال


والیبال یک ورزش محبوب جهانی است که زنان و مردان و حتی نوجوانان نیز گاها به صورت رقابلتی یا تفریحی به این بازی می پردازند. اما قوانین والیبال بسته به اینکه والیبال ساحلی باشد یا در سالن با یکدیگر متفاوت است. ما در این مقاله سعی کرده ایم مهم ترین نکات در شرط بندی والیبال را به شما آموزش دهیم و شما با تسلط به قوانین و شرایط والیبال در آن شرط بندی کنید.

قوانین بازی والیبال

در بازی والیبال هدف اصلی کسب امتیاز از طریق انجام ضربات موفق برای خود یا مجبور کردن تیم مقابل به انجام یک اشتباه است که در اینصورت امتیاز برای تیم مقابل می شود. در دو حالت والیبال ساحلی و در سالن تیم ها در دو طرف یک تور قرار گرفته اند و سعی میکنند تنها با کمک حرکات بازو و دستان خود توپ را از تور رد کرده و در جای مناسب در زمین حریف بزنند. 
در والیبال داخل سالن بازی به شکل ست هایی 25 امتیازی انجام می شود (که البته ست پنجم 15 امتیازی است.) و هر تیم بتواند اختلاف امتیاز خود را بر روی 2 نگه دارد برنده است اما در والیبال ساحلی ست ها 21 امتیاز است. در والیبال داخل سالن هر تیم 6 نفره است ولی در والیبال ساحلی هر تیم 2 نفره است.
از طریق روش های زیر در بازی والیبال امتیاز به تیم ها داده می شود:
1- حریف نمی تواند توپ را به تور بزند که اگر زد امتیاز برای تیم دیگر است.
2- اگر پیش از پرتاپ توپ در زمین حریف بیش از 3 بار به توپ ضربه زده شود امتیاز برای تیم مقابل است.
3- اگر بازیکن تیم مقابل تور را لمس کند امتیاز به تیم دیگر داده می شود. 
4- اگر هنگام انجام ضربه پای بازیکن از خطوط عبور شود امتیاز برای تیم دیگر است.
5- اگر بازیکن توپ را در دستانش نگه دارد امتیاز برای تیم مقابل است.

انواع حالت های شرط بندی بر روی والیبال

در شرط بندی والیبال ساحلی و داخل سالن تفاوت های زیادی وجود ندارد. در به قانون ها و شرایط کلی شرط بندی بر روی هر دو نوع والیبال در یک سایت شرط بندی اشاره می کنیم:

شرط بندی تکی (ساده)
در این حالت شما تیمی که فکر میکنید در بازی برنده می شود را انتخاب میکنیم. در ابتدا وارد سایت شرط بندی مورد نظر خود می شوید. مسابقه ای که میخواهید بر روی آن شرط بندی کنید را انتخاب می کنید. در والیبال تساوی وجود ندارد بنابراین مشخص می کنید که کدام تیم برنده می شود. قبل از انجام شرط نیز باید حساب کاربری خود را شارژ کنید. اگر تیمی که روی آن شرط بسته ای ببرد شما شرط را برده اید.

شرط بندی هندیکپ
این حالت از شرط بندی را زمانی استفاده می کنیم که میخواهیم ریسک شرط خود را کاهش داده و شانس خود را بالا ببریم. در این حالت فرض کنید والیبال میان ایران و ایتالیا در حال برگزاری است. در این حالت اگر شما برای ایران هندیکپ -2.5 قرار دهید ایران اگر سه ست را برنده شود شما شرط را برده اید. همچنین میتوانید بر روی ایتالیا با هندیکپ +1.5 شرط ببندید. در این حالت نیز اگر ایران با اختلاف 3-0 جلو باشد شما باز شرط را برده اید.

شرط بندی مجموع امتیازات
در والیبال ساحلی یا داخل سالن نیز می توانید بر روی مجموع امتیازات شرط ببندید. در داخل سالن ما 5 ست داریم ک در  136 امتیاز است و حداقل  امتیاز ها به صورت 75 است. بنابراین عددی که شما شرط بندی می کنید بین این دو عدد امتیازی است. به عنوان مثال اگر شما روی بازی روسیه و بلاروس شرط +134.5 ببندید در این حالت اگر 135 امتیاز یا بیشتر ثبت شود شما برنده شرط هستید.

شرط بندی روی نمره امتیاز
در این حالت شما بر روی حالت های امتیازات مسابقه شرط بندی می کنید یعنی برای مثال شرط می کنید 2-3 تیم مورد نظر شما بازی را می برد.

شرط بندی روی ست
در این حالت شما شرط می کنید که هر ست را کدام تیم ببرد. این حالت از شرط بندی نیز ریسک کمتری دارد.

شرط بندی تورنومنت
در این حالت شما بر روی رویداد های بزرگ ورزشی مانند المپیک یا جام جهانی میتوانید شرط ببندید که تیم مورد نظرتان مدال مسابقات را کسب میکند . همچنین اگر بازی ها به صورت گروهی و حذفی در حال برگزاری است می توانید مشخص کنید که کدام تیم در هر گروه برنده آن گروه می شود.